Arif SUYABATMAZ

KP49
KP

Mimari ve İnşaat sektörü açısından 2015...
Öne çıkanlar, farklılıklar...
2016 için öngörüler...

2015’e dair...

Artık bitmekte olan 2015 yılı boyunca, başta yaşadığım şehir İstanbul olmak üzere Türkiye’nin tümünde şimdiye kadar görmediğim bir inşaat faaliyetinin hızını kaybetmeden sürdüğüne tanık oldum. Ülkenin ekonomik gelişmesi için kaçınılmaz olan büyük alt yapı inşaatlarını da kattığımızda Türkiye şu anda baş döndürücü bir hızla ilerleyen dev bir şantiye halinde. Şehir içi bağlantı tünelleri, Marmara’nın altından geçen tüp geçit, üçüncü havaalanı ve beraberinde getirdiği karayolları ağı, körfez köprü bağlantısı ve sayamadığım büyük bütçeli bir çok dev yatırıma Türkiye’nin gelişmekte olan ekonomisinin acilen ihtiyacı olduğu aşikar. Bu bağlamda inşaat sektörünün yoğun bir yıl geçirdiğini söyleyebilirim. Bu yoğunluğun ülkeye ve topluma bir yarar sağlayacağına ise her şeye rağmen inanıyorum.

Kendi mimarlık penceremden baktığımdaki tespitim ise kentsel dönüşüm projelerinin mimarlık alanını neredeyse işgal ettiği. Her ne kadar tümü için geçerli olmasa da bir kaç kentsel dönüşüm projesinde sermaye ve siyasi erkin şeffaf olmayan birlikteliğinin haksız gücüyle toplumun bazı kesimlerinin yaşam alanlarının gaspedildiğini üzülerek görüyorum. Demokratik olmayan ve hukuksal dayanağının da var olduğunu düşünmediğim bu hoyrat yaklaşımın İstanbul şehrinde yaptığı tahribatın tamir edilebileceğinden ümitli değilim. Kendi adımıza bu tür tartışmalı projelerin içinde yer almayı etik açıdan doğru bulmuyoruz.

Sultangazi Kat Otoparkı ve Hizmet Tesisleri, İstanbul

2016 için...
Günümüz Türkiye’sinde siyaset, sermaye ve ideoloji mimarlığı zorla kendi çıkarlarına hizmet edecek bir kalıba sokmak için karşı konulması zor, yoğun bir çaba gösteriyor ve başarısız oldukları da söylenemez. Böyle bir dönemde mimarlık değerlendirmesi yapmak şartlar yeterli olmadığından oldukça zor.

Bu karanlık tablo içinde tamamen ümidimizi kaybetmemizi engelleyen geçen yıl bizden istenen ve büyük bir heyecanla yaptığımız üç farklı kamusal proje oldu: Sultangazi Kent Meydanı, Beşiktaş Pazarı ve Kent Çiftliği, Sultangazi Kat Otoparkı ve Hizmet Tesisleri. Bu projelerin kendi etraflarından başlayarak çevrelerini yaşanabilir kentsel mekânlara dönüştürme yolunda barındırdıkları potansiyelin farkındayız. İstanbul’u vahşice tahrip eden tırpana alternatif olarak gördüğümüz akupunktur gibi noktasal ancak etkili bu yaklaşımımızı önümüzdeki dönemde de devam ettirmek en büyük arzumuz.
http://rbt.com.ua/

biceps-ua.com

ковры из вискозы киев