SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Pasif Ev
1991 senesinde Prof, Wolfgang Feist tarafından geliştirilen Pasif Ev yapı standardı bugün uluslararası enerji etkin tasarım standartlarının en önde geleni olarak biliniyor. Pasif Ev Türkçe ‘deki anlamıyla her ne kadar sadece konutlar üzerinde geçerli bir yapı standardı izlenimi uyandırsa da aslında her bina türüne adap... more...
KP46
Sürdürülebilir Turizm
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMSürdürülebilir veya ekolojik turizm, sanayileşme sonrası ortaya çıkmış kitle turizmine bir tepki olarak gelişen... more...
KP37
Wozoco's Amsterdam
1950'ler ve 1960'larda inşa edilen Amsterdam Batı Bahçe Kentleri, lokasyonun simgesi haline gelmiş açık yeşil alanları tehdit etmeye d... more...
Pixel Building
Başta metropoller olmak üzere hızla artan dünya nüfusu, çevre kirliliğinin artması ve doğal kaynakların tükenmesinin temel sebepleri... more...
The Interlace
Minimum enerjiden maksimum verim elde etmeye yönelik çalışmaların yapıldığı akıllı şehirlerde; ulaşımı, akıllı trafik ışıkları ve otopa... more...
Emre AROLAT'la Çevreye Dost Yapı Üzerine
‘Çevreye Dost Yapı’ konusundaki gelişmeler bu yaklaşımı nereye taşıyacak? “‘Yeşil mimari’, ‘sürdürülebilir enerji’, ‘ekolojik tasarım’ gibi kavramlar, özellikle son birkaç yıldır mimarlık üretiminin gündeminde hayli geniş bir alanı meşgul eder oldu. Hiç kuşku yok ki; ilk bakışta bu alanı oluşturan yönelimlerin arkasın... more...
CO2 SAVER
CO2  SAVER Laka Gölü, Yukarı Silezya, Polonya Bu sade, sürdürülebilir ev, tıpkı bir bukalemun gibi Laka Gölü’nün çevresiyle uyum sağlıy... more...
Doğayla Barışık Tasarım Nasıl Olmalıdır?
Adnan SERBEST Doğayla Barışık Tasarımı Açıklıyor. Doğayla barışık tasarım nasıl olmalıdır? Yeni dünyanın yaşam kültürüne ve çalışma ala... more...
http://webterra.com.ua

Этот классный веб сайт про направление Металлочерепица Максима Китай https://www.eurobud.com.ua/metallocherepitsa-maksima-kitaj/
united state history book