NEW PRODUCT | ACOUSTIC POD

KP

Nurus’un, Alman Fraunhofer Enstitüsü’yle 10 yıldır yürüttüğü ‘’Office 21’’ adlı gelecek araştırmasına göre kalabalık ofislerde maruz kalınan gürültü, çınlama ve yankı; çalışanların üretkenliğinin düşmesine ve sağlığının bozulmasına neden oluyor. Açık ofislerin her zaman ideal ses, hava ve ışık ortamını sağlayamaması, dünyada 50 milyondan fazla kişinin kulak çınlamasıyla (tinnitus) yaşaması, mekânların yeniden kurgulanmasını ve sükunetle yaşanabilecek kişisel alan ihtiyacını kaçınılmaz kılıyor. Akustik Pod CALMA; Renan Gökyay önderliğindeki Nurus Ar-Ge ekibi tarafından Nurus bünyesinde bulunan Akustik Çınlama Laboratuvarı’nda bu ihtiyaca çözüm olarak geliştirilmiş.
 
Ürün, kullanıcıyı sokak gürültüsünden, sokaktakileri kullanıcının gürültüsünden koruyan eski telefon kulübeleri gibi iki yönlü ses yalıtımına sahip. Temiz hava akışı, yüksek akustik, berrak ses kalitesi, yeterli aydınlatma ile sağlıklı çalışma ortamları sunuyor. Small, Medium, Large ve ExtraLarge seçenekleri ile bireysel veya takım çalışmasına yönelik ihtiyaçları karşılıyor. Calma Akustik Pod’lar tekerlekleri sayesinde ortak paylaşımlı tüm alanlarda dilediğiniz yere koyulabilme özelliğine de sahip. Akustik pod üretiminde dünyadaki en büyük ilk üç üreticiden biri olmayı hedefleyen Nurus, dünya mobilya ihtiyacının sadece yüzde 1’ini ithal eden Çin’e ürünlerin patentini satmış.
 
Çin gibi bir ülkeye teknoloji transfer ediyor olmak gurur verici. Çin pazarını Türkiye üzerinden beslemeye devam edeceğiz. Malezya’ya lojistik üs kurduk. İşyeri mobilyasının yüzde 80’ini ithal eden bir pazar.

Renan GÖKYAY

 
Calma Akustik Pod’da, mobilyaya entegre ileri seviye bağlantı çözümü NurusLinks® ile;
 
elektronik cihaz mobilya ile eşleştirebiliyor,
 
cihaz hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor,
 
bilgi aktarıp görüntülü toplantı organizasyonu yapılabiliyor,
 
rezervasyon sistemi ile akıllı telefondan gün ve saat rezerve edilebiliyor, ihtiyaç duyulan toplantı düzeneği ekipmanları hatta yiyecek, içecek siparişi verilebiliyor. 

-

According to Nurus' future research ’Office 21’ with the German Fraunhofer Institute for 10 years; noise, resonance / echo in crowded offices result a decrease in employee productivity and harm their health. The fact that open offices do not always provide ideal acoustic, ventilation and lighting; more than 50 million people suffer from tinnitus in the world. This brings the necessity of reorganized spaces considering the need of personal space. CALMA Acoustic Pods developed by Nurus’ R&D team under the leadership of Renan Gökyay at the Acoustic Tinnitus Laboratory within Nurus as a solution to this need.

The product offers dual sound insulation, just like old call boxes that isolate user from the street noise. It also offers healthy work environments with fresh air flow, high acoustics, clear sound quality, adequate lighting. Small, Medium, Large and ExtraLarge options meet the needs of individual or team work. Calma Acoustic Pods is a movable product to be placed anywhere in any shared space thanks to its wheels.

Nurus, which aims to be one of the top three manufacturers in the world in the production of acoustic pods, states that it sells the patents of products to China, which imports only 1% of the world's furniture needs.

We are very proud to transport such a technology to a country like China. We will continue to supply the Chinese market from Turkey. We founded a logistics base in Malaysia, which is a market that imports 80 percent of business furniture.

Renan GÖKYAY


Calma Acoustic Pods include an advanced connection solution called NurusLinks®, which offers an innovative integration technology:

• electronic devices are able to match with furniture,

• the device can be recharged quickly,

• transferring information and organizing video meetings,

• with the reservation system, the day and time can be appointed from the smartphone, and the necessary meeting equipment, even food and beverage can be ordered.