y: iklimlendirme havalandırma - Murat KADER

KP40
KP
Murat KADER
iki design group

• Havalandırma ve iklimlendirme planlamasında göz önüne aldığınız faktörler nelerdir? Tasarım süreci bu faktörlerle birlikte nasıl işliyor?

Bir yapıda havalandırma ve iklimlendirme koşulları etraflıca ele alındığında o yapının ömrü uzuyor. Tersi söz konusu olunca, yani yapının havalandırma ve iklimlendirme koşulları doğru bir şekilde tasarlanmazsa, yapı zaman içinde daha çok aşınmaya uğrar, yıpranır ve ömrü kısalır.

Mimari tasarım sürecinde bizlerin rolü sadece mekânları ortaya koymak değil; bu mekânlardaki yaşam konforunun yükseltilmesi ve yapının ömrünün uzatılmasını sağlamak. Hava akımlarının yönü ve şiddetine uygun büyüklükte mekânsal çeşitlenmeler ile iklim koşullarına en uygun malzeme seçimi arasında değişen tasarım ilkeleri tarif edebiliyoruz. Yapının yönelimi, yapı içindeki faaliyetlerin ürettiği atmosferik etmenler, yapı malzemelerinin ömrü bir bütün olarak bizlerin tasarım sürecinde ele aldığımız konular.

• Aydınlatmada gün ışığının maksimum kullanımına dikkat edilmesi gibi iklimlendirme-havalandırma açısından uyguladığınız doğal çözümler var mı?

Doğal çözümler her zaman en etkin ve en uzun ömürlü çözümler. İklimlendirme ve havalandırma konusu zaten yapının doğal ortamını korumak için önemli. Yapının bulunduğu yerin doğal ortamıyla uyumunu sağlamayı amaçlamakta. Bir yapının kendisi neticede bulunduğu ortama sonradan eklemlenen yabancıl bir unsur. Yapının bulunduğu yerin koşullarına uyumu ise, aslında mimarlığın en önemli uğraşı. Gün ışığı, gece-gündüz sıcaklık değişimleri, mevsimsel ısı dağılımları, rüzgâr ve nem koşullarının detaylı analiz edilmesi gerekiyor. Aydınlatmada gün ışığının iklimlendirme ve havalandırma üzerine doğrudan büyük etkisi bulunuyor. Gün ışığından azami faydalanabilen bir yapı aslında bulunduğu ortamın da doğal bir parçası olmuş olur. Gün ışığının ısı korunumundan yapıdaki malzemelerin doğal koşullarla girdiği etkileşimini verimli kılmasına kadar geniş bir yelpazede etkisi var.

Buradaki önemli konu, bir yapının doğal ortamla etkileşimini azami derecede tutmanın önemini hep hatırlamak. Bizlerin geliştirdiği çözümler ise, hem yerel mimarinin yıllarca öncesinden itibaren ürettiği bilgi ve kültürle ortaya koyduğu geleneksel çözümler ile teknolojinin gelişimiyle çeşitlenen çözümlerin sentezini ortaya koymalı.

• Binalarda ısı yalıtım yolu ile enerji tasarrufunda hangi yöntemler, hangi malzemeler nasıl kullanılmalı? Bu malzemeler ne derece etkin?

Yaşam alanımız ve yaşam kaynağımız dünyanın çok önemli bir sorunu var. Artık ulaştığımız dünya nüfusunun büyüklüğü ve ardı kesilmeyen bir tüketim talebi, dünyadaki yaşamsal dengeyi ve döngüyü tehdit eder noktada. Bunların başında da yeryüzünün iklim koşullarının değişmesi ve küresel ısınma yer alıyor. Bu olumsuzluğu azaltmak ve tersine çevirmek tüm dünyanın ortak yaşam mücadelesi. Atılabilecek adımlar hem makro düzeyde hem de mikro düzeyde olabilir. Bir yandan çoğunluğu kentleşmiş bir dünya nüfusunun yeniden kırsal ve doğal bir yaşama dönmesini öneren yaklaşımlar bulunuyor. Diğer yandan da, mevcut yapılı çevremizdeki alışkınlıklarımızın temelinden değişmesini öneren yaklaşımlar da var. İster makro, ister mikro düzeyde olsun, yaşam ve faaliyet alanlarımız olan yapılardaki ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu, konunun hep merkezine oturuyor. Diğer bir deyişle, çağdaş mimarlığın uğraş alanı dünyamızın yaşamsal mücadelesi.

Vadistanbul

Yapım sektörü ve yapı malzemeleri sektörü bu konuda çok önemli adımlar atıyor. Açıkçası biz mimarların talepleri ve yönlendirmelerinden bağımsız, doğrudan kendi araştırma ve geliştirme süreçleri içinde oldukça kapsamlı bir birikim ürettiler. Ve bizi bu konuda aydınlatarak tasarım süreçlerimizde yol gösterici oluyorlar.

Yöntemler çeşitleniyor. Isı sakınımlı ve karbondioksit salınımı azaltılmış malzemelerin çoğalmakta olması bizler için oldukça umut verici.

• Bina kabuğunun doğal iklimlendirmedeki rolü nedir veya ne olmalı sizce?

Bina kabuğu bir bakıma bizlerin vücudundaki derinin rolünü üstleniyor. Yapıyı dış etkenlerden koruyan, yapının içindeki faaliyetleri dış ortamdan ayıran bir arayüz. Bina kabuğunun da aynen bir derinin işleyişindeki gibi iç ve dış koşullar arasında gereken dengeyi sağlaması beklenmeli. Dış koşullarda oluşan bir değişime göre yapının içinde gereken iklimlendirme koşullarını tetikleyebilmeli. Yani bina kabukları sanki bir algılayıcı gibi davranıp yapı içindeki iklimlendirme sisteminin de bir parçası olabilmeli.

• Sürdürülebilir yapılar ve bu doğrultuda üretilen teknolojiler ile ısıtma-soğutma-havalandırma ürünlerinin bu sistemlere entegrasyonu nasıl sağlanıyor?

Bu konuda çok çeşitli ürün ve çözümler var. Maslak bölgesinde gelişen çalışma ortamına alternatif bir yaşam standardı getiren Eclipse projemizde biz de birkaç konuda önemli deneyimler kazandık. Projemizde ısı yalıtım amaçlı kullandığımız AKG Gazbeton duvar blokları ile yalıtım çözümünün yanında kolay işlenebilirliği sayesinde hızla yol aldık. Yüksek yapılarımızda; hafifliği ile deprem emniyeti, A1 sınıfı yanmaz olması ile yangın güvenliğini sağladık.

Diğer yandan, balkon iç cephelerinde ise, ısı yalıtım malzemesi olarak taş yünü yerine AKG Gazbeton’un yeni nesil yalıtım plağı Minepor’u kullandık. Söz konusu Yalıtım Plağı Minepor’u; taş yününün yalıtım değerleri ile benzer ama daha hafif, sağlam ve kolay uygulanabilir bir malzeme olması sebebiyle, Maslak Eclipse’in mimari tasarımda cephe bütünlüğünü sağladığı için tercih ettik.

• Daha önce ticari alanlarda sunulan havalandırma-iklimlendirme çözümleri konut projelerine nasıl yansıyor?

Vadistanbul projesi İstanbul’da yeni bir yaşam kültürü tanımlıyor. Doğadan koparılmış ve sanayi olarak hizmet vermiş bir kent parçası hem çalışma hem de yaşama alanı olarak dönüştürülüyor.

Vadistanbul’un konutlarında yaşayanların orman alanı ve vadi boyunca akan dereyle kuracağı ilişkiyi çok önemsedik. Dış mekânlarda sağladığımız sosyal ve kültürel olanaklarla önemli bir kentsel yaşam konforu tarif edebildik. Vadistanbul konutlarında kullandığımız klimalar ve iklimlendirme sistemi sayesinde projenin dış mekânlarında sağlanan konfor konutlarda da devam edebiliyor. Vadistanbul Teras’daki iklimlendirme çözüm ortağımız Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nin Türkiye Distribütörü KlimaPlus oldu. Mitsubishi Electric Klima

Eclipse Maslak

Sistemleri’nin dış koşullardaki değişimle yapının içindeki atmosferik ortamı dengeleyen sistemiyle konutlarda ısı ve havalandırma konforu kuruluyor. Yaşayanların özel tercihlerine göre kişiselleştirebildikleri bu klima sistemi sayesinde daire özelinde sağlanan farklılıklar yapının genelinde otomasyona tabi tutularak yapının genel iklimlendirme koşulları korunabiliyor. Böylece Mitsubishi Electric klimalarla oluşturulan sistem hem dairelerdeki özel koşullara hem de yapının genel koşullarına uygun çözümler sağlayarak optimum bir konfor sunabiliyor.

• İklimlendirme konforun en önemli bileşenlerinden biri. Aynı zamanda estetik çözümler sunması da gerekiyor. Konforu sağlayan fonksiyonellik ile estetik görünüm nasıl dengeleniyor?

Bir yapının iklimlendirme koşullarını mimari tasarım sürecinde ele almaya başlayınca ortaya koyduğunuz mekânın ebatlarını da iklimlendirmeye en uygun şekilde belirleyebilirsiniz. Böylece, işlevsel bir çözümü estetik arayışınızın bir engeli değil onun doğal bir parçası haline getirmek mümkün. Entegre bir tasarım süreci sayesinde bir yapının hem işlevsel, hem yararlı hem de güzel olması sağlanır. Şurası gerçek ki, iyi iklimlendirmiş ama çirkin bir yapıda kimse olmak istemez. Aynı şekilde güzel ama iklimlendirmesi başarısız bir yapıdan da soğuruz. Bu nedenle konfor ve işlevsellik arasındaki denge tamimiyle bir mimari tasarım konusu. Bu da mimarlığın evrensel bir arayışı.

Örneğin Vadistanbul projesi, suyla, ormanla barışık, iç içe bir yaşam alanını çağdaş mimarlığın normlarıyla gerçekleştirmeyi amaçlamakta. Bunu yaparken asgari işlevsel gereksinimlerden ödün vermeden kendini daimi kılacak, İstanbul’un kentsel yaşamının doğrudan bir parçası olacak donanımlara da sahip.
У нашей организации нужный интернет-сайт с информацией про Кленодин https://buysteroids.in.ua
Этот важный веб сайт про направление коррекция ресниц киев.
Велосипед Merida