Yaşanan Mimari 4. Bölüm

KP57
Kenan ÖZCAN

DOKUNSAL ETKİLER, MİMARİDE MALZEME

Malzemenin ilkel devirden günümüze kadar mimarinin, yapıların karakterini vermedeki rolü hiç değişmeden devam etmiştir. Hangi üslup veya hangi devirde yapıldığından önce, binanın neyle yapıldığı önemlidir. Eklektik bir üslupta Yunan mimarisinin günümüzde tekrarı…


Devamı KP57...